Kwaliteitszorg

Verburgt-Molhuysen Staete werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit van organisatie en zorg. Dat doen we met behulp van verschillende instrumenten. Zo zijn we sinds 2009 HKZ gecertificeerd, worden cliënten en mantelzorgers geënquêteerd over hun bevindingen en beschikken we overn een intern kwaliteitsteam van betrokken medewerkers.

HKZ-gecertificeerd

Verburgt-Molhuysen Staete is HKZ gekwalificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit wordt jaarlijks onafhankelijk getoetst. We beschikken daar sinds 2009 over. Dat betekent dat we intern de zaken goed op orde hebben; de klant principieel centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2013

In mei 2013 ontving Verburgt-Molhuysen Staete een onaangekondigd bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie bezoekt veel woon-zorginstellingen waar al geruime tijd geen controle heeft plaatsgevonden. Ondanks dat wij pas sinds het voorjaar van 2013 een speciale woongroep voor dementerende ouderen zijn gestart, was de inspectie tevreden.

Alle punten die nog als opmerking of verbeterpunt werden aangedragen, zijn voor 1 september  van dat jaar, dan wel verbeterd. De complete tekst van het rapport leest u hier.

Kwaliteitsplan en team

Een van de hoofdthema’s van de veranderagenda van het Minsterie van VWS is de (verdere) verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor cliënten die verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verburgt-Molhuysen Staete werkt daar hard aan mee met behulp van een kwaliteitsplan met concrete acties die jaarlijks geëvalueerd worden. Ons interne kwaliteitsteam stelt het plan op en werkt actiepunten uit. Goede zorg lever je met een sterk en goed opgeleid team. Ook hier werken we aan, onder meer met steun van het Europees Subsidiefonds voor duurzame inzetbaarheid voor medewerkers.

Klachten en complimenten

Een compliment doet iedereen goed, ook ons. Wij vinden het prettig te horen waarom mensen ons waarderen. Daar kunnen wij van leren. Maar ook klachten gaan wij niet uit de weg. Alhoewel we er alles aan zullen doen om onvrede en kritiek open te benaderen en zo snel mogelijk op te lossen, zijn we ook aangesloten bij een onafhankelijke, externe klachtencommissie waarbij meer dan twintig zorgorganisaties uit de regio zijn aan gesloten. Een beschrijving van onze klachtenprocedure kunt u hier downloaden.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom