Project Groen Verbindt in de buurt nadert officieel einde

Project Groen Verbindt in de buurt nadert officieel einde

We naderen het einde van het laatste officiële jaar van project Samen Scheppen: Groen Verbindt. Niet dat de activiteiten zullen stoppen! Wees maar niet bang. Wel beëindigt het Oranjefonds eind 2018 de steun in de vorm van advies en geld. Daarom is er op donderdagmiddag 8 november om 16.00 uur een evaluatie. Betrokken organisaties, vrijwilligers en buren praten dan over wat het project de buurt heeft gebracht. Heb je tijd en zin om mee te praten? Neem dan even contact op met Verburgt-Molhuysen Staete. We hebben natuurlijk al nagedacht over hoe het goede kan worden behouden, ook zonder ondersteuning van het Oranjefonds. De facebookpagina blijft, net als bewezen succesnummers NL Doet, Burendag, de Sport- en beweegdag voor ouderen, de burenkoffie in de boventuin en de pluk- en moestuin op hoogte. Met nieuwe vrijwilligers en vertrouwde gezichten gaan we in 2019 gewoon door.