Een gelukkig en gezond 2019 voor iedereen

Een gelukkig en gezond 2019 voor iedereen

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie wensten bewoners, familie en mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, buren en samenwerkingspartners elkaar een heel gelukkig nieuwjaar. Directeur Hans Prenger blikte terug op 2018 waarin de kwaliteit van zorg, de afsluiting van het project Groen Verbindt, de goede samenwerking met onze Cliëntenraad, Raad van Commissarissen, buren en vrijwilligers centraal stond. Hij prees het team gemotiveerde medewerkers die samen de schouders zetten onder de uitdagingen waar alle veranderingen in de zorg ons voor stellen.