Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in Staetezaal

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in Staetezaal

Ruim 100 bewoners, familieleden en mantelzorgers, medewerkers en buren bezochten op 11 januari de Nieuwjaarsreceptie van Verburgt-Molhuysen Staete. Onder het genot van hapjes en drankjes keken we terug op een rumoerig jaar waarin veel is gebeurd. Een nieuwe dagopvang voor mensen met dementie in Doarps-Eijn, veel nieuwe bewoners, scholing voor medewerkers en natuurlijk de voorbereiding op de decentralisatie van zorg naar de gemeente. We kijken tevreden terug op 2014 en hebben positieve verwachtingen voor 2015. Wij ervaren de manier waarop de gemeenten de decentralisatie tot nu toe aanpakken als positief.  Directeur Hans Prenger dankte medewerkers en cliëntenraad voor de betrokken inzet. Hij kondigde ook de samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen aan. VMS is blij dat oud-verpleeghuisarts Marij Barends, oprichtster en oud-VMS directeur Molleke Willems en oud-bankier Marius Menkveld bereid zijn hier in plaats te  nemen.