Wonen en zorg

Bij Verburgt-Molhuysen Staete zijn wonen en zorg gescheiden. Dat betekent dat je zelfstandig een appartement huurt en (thuis)zorg inkoopt, op basis van indicatie en behoefte. Zorg voor bewoners voeren wij uit op basis van contracten voor Wlz (Volledig Pakket Thuis, eventueel met behandeling). Dit gebeurt door het vaste team medewerkers van onze eigen thuiszorgorganisatie, Verburgt-Molhuysen Zorg.

Ons zorgteam werkt nauw samen met de twee vaste huisartsenpraktijken in Oosterbeek. Vanaf 1 april 2019 bieden wij bewoners met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) tevens zorg op basis van het Volledig Pakket Thuis met behandeling. Dat betekent dat de specialist Ouderengeneeskunde een grotere rol speelt in de zorg voor onze bewoners. Zorgorganisatie uit Ede-Wageningen Opella ondersteunt ons met deze, meer multidisciplinaire, aanpak.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom