Wonen en zorg

Bij Verburgt-Molhuysen Staete zijn wonen en zorg gescheiden. Dat betekent dat je zelfstandig een appartement huurt en (thuis)zorg inkoopt, op basis van indicatie en behoefte. Zorg voor bewoners voeren wij uit op basis van contracten voor WMO en Wlz (Volledig Pakket Thuis, eventueel met behandeling). Dit gebeurt door het vast team medewerkers van onze eigen thuiszorgorganisatie, Verburgt-Molhuysen Zorg.

Ons zorgteam werkt nauw samen met alle huisartsen uit Oosterbeek en Doorwerth. Vanaf 1 april 2019 bieden wij bewoners met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) tevens zorg op basis van het Volledig Pakket Thuis met behandeling. Dat betekent dat de specialist Ouderengeneeskunde een grotere rol kan spelen in de begeleiding. Zorgorganisatie uit Ede-Wageningen Opella ondersteunt ons daar in en dat er meer multidisciplinair kan worden samengewerkt met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom