Historie

Verburgt-Molhuysen Staete is al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw een plek waar ouderen woonden. Maar de historie gaat al verder terug. Want wat heeft park Hartenstein te maken met woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete in Oosterbeek? Dat is een mooie geschiedenis.

Het huidige Airbornemuseum was vanaf 1899 het statige woonhuis van de Oosterbeekse domineesdochter Catharina Johanna Molhuijsen en haar man, de Arnhemse houthandelaar Gerardus Verburgt. Het ging hen goed. Ze verfraaiden de villa en bouwden op het landgoed nog een Oranjerie en een koetshuis. Dat koetshuis is nu restaurant Hartenstein@Laurie. In 1914 overleed Gerardus en in 1928 Catharina. Omdat zij geen kinderen hadden, lieten zij een groot vermogen na in een naar Catharina vernoemde Stichting: Verburgt-Molhuysen. Haar twee zussen kregen de opdracht het vermogen aan te wenden om ‘te Oosterbeek huisvesting, voeding en verpleging te verschaffen aan bejaarde dames van gegoeden en beschaafden stand en den Protestanschen Godsdienst’. Aldus geschiedde.

Vergarde en Mariënoord

Na het overlijden van de laatste van de twee zussen kocht de Stichting het kapitale huis Vergarde, aan de Utrechtse weg; de huidige villa van rode baksteen, Verburgt. Vijftien jaar later kwam daar ook Mariënoord bij; de huidige witte villa Molhuysen. Sinds 1979 geeft de Stichting Verma een meer eigentijdse interpretatie aan de testamentaire bepalingen van mevrouw Verburgt-Molhuysen. Vrouwen én mannen van alle gezindten zijn welkom. De twee oude villa’s met appartementen werden in de jaren ‘80 verbonden door nieuwbouw; de Staete. De uit 1920 stammende villa Doarps Eijn is sinds kort een sociëteit voor mensen met dementie.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom