Zorg

Bewoners van Verburgt-Molhuysen Staete kunnen 24 uur per dag een beroep doen op professionele en betrokken zorg. Voor bewoners die behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving is Villa Molhuysen helemaal ingericht voor intensieve verpleging en verzorging. In de beeldbepalende villa Doarps-Eijn is bovendien een speciale sociëteit voor mensen met (beginnende) dementie. Deze vorm van dagbesteding, gericht op mensen met een wat hogere opleiding en een brede belangstelling, is uniek in de regio.

Thuiszorg op maat

Bij Verburgt-Molhuysen Staete woont je thuis. Dat betekent dat je zo lang als mogelijk de eigen regie over je leven behoudt. Wij ondersteunen onze bewoners intensief en werken, waar nodig, samen met uw familie en andere mantelzorgers. Verburgt-Molhuysen Staete is een gecontracteerde zorgaanbieder van Menzis Zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg. Voor wonen in Verburgt-Molhuysen Staete is echter geen zorgindicatie nodig. Wel bieden wij, wanneer dit nodig is, zorg tot en met ZZP6.  Om onze bewoners optimaal te ondersteunen werken we samen met zorgverleners en – organisatie uit de gemeente Renkum en de verdere regio. Het medisch team van zorgorganisatie Opella ondersteunt ons bijvoorbeeld met een Specialist Ouderengeneeskunde.

Onze zorgvisie

In onze zorgvisie staan mensen centraal. Wij respecteren daarbij ieders identiteit, achtergrond en behoefte aan privacy. We doen er alles aan om een veilige, sfeervolle en vertrouwde omgeving te creëren en onze bewoners zo min mogelijk in hun bewegingsvrijheid te beperken. Voor iedere bewoner of gast maken wij een individueel zorgplan. Hierin worden alle individuele afspraken vastgelegd. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd.

Meer informatie over zorg

Dagbesteding en begeleiding thuis

Verburgt-Molhuysen biedt niet alleen zorg aan onze eigen bewoners. Er is ook ruimte voor mensen van ‘buiten’. Voor hen is er bijvoorbeeld dagbesteding psychogeriatrie. Voor mensen die niet bij ons wonen maar de dagbesteding bezoeken coördineren wij ook zorg en begeleiding thuis.

 

Financiën

Zodra iemand gebruik maakt van bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg, wordt zorg een belangrijke component in de kosten voor maandelijks levensonderhoud.

 

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom