Zorg

Bewoners van Verburgt-Molhuysen Staete kunnen 24 uur per dag een beroep doen op professionele en betrokken zorg. Voor bewoners die behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving is Villa Molhuysen helemaal ingericht voor intensieve verpleging en verzorging. In de beeldbepalende villa Doarps-Eijn is bovendien een speciale sociëteit voor mensen met (beginnende) dementie. Deze vorm van dagbesteding, gericht op mensen met een wat hogere opleiding en een brede belangstelling, is uniek in de regio.

Thuiszorg op maat

Bij Verburgt-Molhuysen Staete woon je thuis. Dat betekent dat je zo lang als mogelijk de eigen regie over je leven behoudt. Wij ondersteunen onze bewoners en werken, waar nodig, intensief samen met uw familie en andere mantelzorgers. Verburgt-Molhuysen Staete is een gecontracteerde zorgaanbieder van Menzis Zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg. Voor wonen in Verburgt-Molhuysen Staete is in principe geen zorgindicatie nodig. Wel bieden wij, wanneer dit nodig is, zorg tot en met ZZP6.  Om onze bewoners optimaal te ondersteunen werken we samen met zorgverleners en – organisaties uit de gemeente Renkum en de verdere regio. Wij werken onder meer samen met diverse gespecialiseerde fysiotherapeuten, een Specialist Ouderengeneeskunde, een psycholoog, ergotherapeuten en logopedisten.

Onze zorgvisie

In onze zorgvisie staan mensen centraal. Wij respecteren daarbij ieders identiteit, achtergrond en behoefte aan privacy. We doen er alles aan om een veilige, sfeervolle en vertrouwde omgeving te creëren en onze bewoners zo min mogelijk in hun bewegingsvrijheid te beperken. Voor iedere bewoner of gast maken wij een individueel zorgplan. Hierin worden alle individuele afspraken vastgelegd. Ook de afspraken over de samenwerking met familie krijgt een plek in het zorgplan. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd.

Vrijheid en veiligheid

Bij Verburgt-Molhuysen Staete passen wij geen onvrijwillige zorg toe. Indien alternatieven geen oplossing bieden en het echt noodzakelijk is onvrijwillige zorg toe te passen, wordt dit alleen voor een korte periode en uiterst zorgvuldig gedaan. In zo’n situatie volgen we een gedetailleerd stappenplan waarbij we samen met de vertegenwoordiger en verschillende zorgverleners kijken naar de beste oplossing. Dit proces wordt uitgevoerd volgens de relevante wetgeving (Wet zorg en dwang). Wanneer voor langere tijd onvrijwillige zorg nodig is, dan kan dit leiden tot verhuizing naar een andere zorginstelling.

Meer informatie over zorg

Dagbesteding en begeleiding thuis

Verburgt-Molhuysen biedt niet alleen zorg aan onze eigen bewoners. Er is ook ruimte voor mensen van ‘buiten’. Voor hen is er bijvoorbeeld dagbesteding psychogeriatrie. Voor mensen die niet bij ons wonen maar de dagbesteding bezoeken coördineren wij ook zorg en begeleiding thuis.

 

Financiën

Zodra iemand gebruik maakt van bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg, wordt zorg een belangrijke component in de kosten voor maandelijks levensonderhoud.

 

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom