Bestuur

Voor Verburgt-Molhuysen Staete is er een betrokken en lokaal geworteld bestuur, Raad van Toezicht en een Raad van Commissarissen.

De Stichting die de oorspronkelijke opdracht uit het testament van mevrouw Verburgt-Molhuysen uitvoert en het landgoed beheert heeft een Raad van Toezicht. Hierin hebben de heren W.T.F. Schoemans (voorzitter), A.J. Kronenberg (secretaris) en M. Menkveld (penningmeester) zitting. De exploitatie van de villa’s  wordt verzorgd door Verburgt-Molhuysen Staete bv en de zorg wordt gegeven door medewerkers van Verburgt-Molhuysen Zorg bv. Beide besloten venootschappen hebben samen één Raad van Commissarissen. Hierin hebben mevrouw M. W.J.Willems, voormalig directeur van Senior Service (voorzitter en portefeuille personeel), mevrouw M.G. Barends-Canton (voormalig verpleeghuisarts bij Zinzia, op voordracht van de cliëntenraad en portefeuille zorg) en de heer M. Menkveld (voormalig bankier, op voordracht Verburgt-Molhuysen Stichting en portefeuille financiën) zitting.

 

De heer J.M.T. (Hans) Prenger en mevrouw A. (Hieke) de Zeeuw zijn directeur/bestuurder bij Verburgt-Molhuysen Staete bv en Verburgt-Molhuysen Zorg bv. Zij hebben gezamenlijk de dagelijkse leiding.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom