Financiën

Bewoners van Verburgt-Molhuysen Staete huren een appartement in één van de villa’s of het Staetegebouw. De prijs per maand hangt af van de grootte en de ligging van het appartement. De woonservicekosten variëren van € 2.750 tot € 4.200 per maand. In dat bedrag zijn de reguliere woon– en verblijfskosten (waaronder het gebruik van elektriciteit, verwarming, kabel tv, internet, 24 uur zorg in de nabijheid en alle maaltijden) opgenomen.

Zorg voor ouderen wordt nu gefinancierd vanuit de WMO (gemeente), de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor deze zorg is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van vermogen en inkomen. U kunt hierover meer lezen op de speciale website over de langdurige zorg en bij het CAK.

Volledig of modulair pakket thuis

Verburgt-Molhuysen Staete biedt zorg op basis van het zogenoemde Volledig Pakket Thuis (VPT). De indicatie om in aanmerking te komen voor deze vorm van zware zorg (vanaf ZZP4) wordt gedaan door het Centrum voor Indicatiestelling (www.ciz.nl). De uitbetaling gebeurt door Menzis Zorgkantoor. Wij kunnen u bij deze aanvraag ondersteunen. Met het VPT kunnen bewoners thuis de benodigde zorg krijgen die ze ook in een instelling zouden krijgen zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding (individueel en/of dagbesteding), maaltijden (eten en drinken) en hulp bij het huishouden. Voor een deel van de bewoners wordt het VPT geboden samen met de component behandeling. Dat betekent dat de Specialist Ouderengeneeskunde een groter aandeel heeft bij de zorg voor mensen met dementie en er meer multidisciplinair gewerkt kan worden met fysiotherapeuten, psychologen en andere paramedici.

Wie dit wenst kan altijd (extra) zorg en ondersteuning ontvangen op basis van een eigen bijdrage. We volgen hiervoor de door de Nederladse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven voor begeleiding, verzorging en verpleging.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom