Financiën

Bewoners van Verburgt-Molhuysen Staete huren een appartement in één van de villa’s of het Staetegebouw. De prijs per maand hangt af van de grootte en de ligging van het appartement. De woonservicekosten variëren van € 1.900 tot € 3.500 per maand. In dat bedrag zijn de reguliere woon– en verblijfskosten (waaronder het gebruik van elektriciteit, verwarming, kabel tv, internet, 24 uur zorg in de nabijheid en alle maaltijden) opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2015 is de financiering van de (langdurige) zorg ingrijpend veranderd. Zorg voor ouderen wordt nu gefinancierd vanuit de WMO (gemeente), de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat heeft ook consequenties voor de eigen bijdrage die bewoners moeten betalen voor de zorg die zij krijgen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van vermogen en inkomen. U kunt hierover meer lezen op de speciale website over de langdurige zorg en bij het CAK.

Zodra iemand gebruik maakt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg, wordt zorg een belangrijke component in de kosten voor maandelijks levensonderhoud. De eigen bijdrage die hiervoor door de overheid wordt berekend is afhankelijk van inkomen en vermogen. Vanwege deze eigen bijdrage blijkt voor veel mensen zelf huren van woonruimte goedkoper dan verhuizen naar een intramurale instelling. Het is belangrijk dit vooraf goed in kaart te brengen, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Volledig of modulair pakket thuis

Verburgt-Molhuysen Staete biedt zorg op basis van het zogenoemde Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) en Persoonsgebonden Budget (PGB). De indicatie om in aanmerking te komen voor deze vorm van zware zorg (vanaf ZZP5) wordt gedaan door het Centrum voor Indicatiestelling (www.ciz.nl). De uitbetaling gebeurt door Menzis Zorgkantoor. Wij kunnen u bij deze aanvraag ondersteunen. Met het VPT kunnen bewoners thuis de benodigde zorg krijgen die ze ook in een instelling zouden krijgen zoals verpleging, persoonlijke Verzorging, begeleiding (individueel en/of dagbesteding), maaltijden (eten en drinken) en hulp bij het huishouden. Met het MPT kunnen cliënten kiezen om bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat iemand van delen van de zorg waar hij/zij recht op heeft afziet, omdat hij/zij daaraan geen behoefte heeft.

Persoonsgebonden budget

Tot slot kunt u kiezen voor een PGB. U moet daarvoor aan het zorgkantoor uitleggen waarom de zorg in natura (VPT of MPT) niet geschikt is in uw situatie. Het MPT, VPT en het PGB bevatten geen ‘algemeen medische zorg’. Mensen met een MPT, VPT of PGB verblijven thuis. Voor hen loopt de financiering van hun algemene medische zorg via de zorgverzekering.

Wie dit wenst kan altijd (extra) zorg en ondersteuning ontvangen op basis van een eigen bijdrage. We volgen hiervoor de door de Nederladse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven voor begeleiding, verzorging en verpleging.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom