Kwaliteitszorg

Verburgt-Molhuysen Staete werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit van organisatie en zorg. Dat doen we met behulp van verschillende instrumenten. Op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ontwikkelden we een op onze organisatie toegesneden kwaliteitssysteem. We maken daarnaast jaarlijks een kwaliteitsplan en een -verslag. Onze cliënten en mantelzorgers worden iedere twee jaar geënquêteerd over hun bevindingen en beschikken we over een intern kwaliteitsteam  en een professionele adviesraad van betrokken medewerkers.

Deelname Waardigheid en Trots op locatie

In 2020 en 2021 namen we deel aan het programma Waardigheid en Trots op locatie, Door middel van enquêtes en gesprekken met medewerkers en vertegenwoordigers van bewoners werd vastgesteld op welke punten we onze zorgorgansatie kon verbeteren. Richtlijn was het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Klachten en complimenten

Een compliment doet iedereen goed, ook ons. Wij vinden het prettig te horen waarom mensen ons waarderen. Daar kunnen wij van leren. Maar ook klachten gaan wij niet uit de weg. Alhoewel we er alles aan zullen doen om onvrede en kritiek open te benaderen en zo snel mogelijk op te lossen, zijn we ook aangesloten bij een onafhankelijke, externe klachtencommissie waarbij meer dan twintig zorgorganisaties uit de regio zijn aan gesloten. Een beschrijving van onze klachtenprocedure kunt u hier downloaden. In dit formulier vindt u ook de naam en de contactgegevens van onze cliëntvertrouwenspersoon.

Duurzaamheid

Ondanks dat de villa’s van Verburgt-Molhuysen Staete al meer dan 100 jaar oude zijn, proberen we zo duurzaam mogelijk te werken.  De negen nieuwe appartementen die op 1 december 2020 zijn opgeleverd, zijn energieneutraal. De appartementen worden verwarmd door middel van warmtepompen. Op de daken van zowel het oudere Staetegebouw als de nieuwbouw Mariënoord liggen zonnepanelen. Bij de renovatie van het Staetegebouw is daarnaast zo veel als mogelijk rekening gehouden met energiebesparende opties. Er is extra geisoleerd en alle ramen zijn voorzien van warmtewerend glas.

In het najaar van 2022 tekende onze brancheorganisatie voor de langdurige zorg Actiz de zogenoemde Green Deal 3.0, waarin zorgorganisaties gezamenlijk afspraken maakten over een duurzame toekomst. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg. n deze Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026.

Deze zomer starten we de deelname aan het project Greendish. Dit heeft als doel in 2030 55% minder CO2 uit te stoten, 50% minder afval te moeten inzamelen en 48% van onze voeding te laten bestaan uit producten van plantaardige oorsprong. VMS neemt deel aan dit project omdat we graag serieus werk willen maken van duurzamere voeding voor onze bewoners. Daarnaast merkten we in de afgelopen jaren dat het lastig is om dit op eigen kracht te realiseren. Vanuit de Provincie Gelderland worden we ondersteund door twee projectleiders van het bureau GreenDish. We zijn niet de eerste zorginstelling die deelneemt. Zorgcentrum De Betuwe verminderde de voedselverspilling al met 26% en het Rijnstate Ziekenhuis met 17%.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom