Kwaliteitszorg

Verburgt-Molhuysen Staete werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit van organisatie en zorg. Dat doen we met behulp van verschillende instrumenten. Op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ontwikkelden we een op onze organisatie toegesneden kwaliteitssysteem. We maken daarnaast jaarlijks een kwaliteitsplan en een -verslag. Onze cliënten en mantelzorgers worden iedere twee jaar geënquêteerd over hun bevindingen en beschikken we over een intern kwaliteitsteam  en een professionele adviesraad van betrokken medewerkers.

Bezoek Inspectie voor Gezondheid en Jeugd 2019

In juni 2019 bezochten twee inspecteurs van de IGJ onze locatie villa Molhuysen en controleerden de kwaliteit van zorg op twee belangrijke onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Persoonlijke Zorg en Veiligheid. Het Kwaliteitskader is sinds 2017 van kracht en leidraad voor alle organisaties die kwetsbare ouderen verplegen en verzorgen. Het Kwaliteitskader is de basis voor hoe zorgorganisaties hun werk moeten organiseren en voor de IGJ de leidraad waarop ze verpleeghuizen controleren.  De inspecteurs waren tevreden met wat zij aantroffen en schreven een uitgebreid rapport.

Kwaliteitsplan en team

Een van de hoofdthema’s van de veranderagenda van het Minsterie van VWS is de (verdere) verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor cliënten die verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verburgt-Molhuysen Staete werkt daar hard aan mee met behulp van een Kwaliteitsplan met concrete acties die jaarlijks geëvalueerd worden. Ons interne kwaliteitsteam stelt het plan op en werkt actiepunten uit.  De eerste resultaten leest u in het Kwaliteitsverslag 2020

Klachten en complimenten

Een compliment doet iedereen goed, ook ons. Wij vinden het prettig te horen waarom mensen ons waarderen. Daar kunnen wij van leren. Maar ook klachten gaan wij niet uit de weg. Alhoewel we er alles aan zullen doen om onvrede en kritiek open te benaderen en zo snel mogelijk op te lossen, zijn we ook aangesloten bij een onafhankelijke, externe klachtencommissie waarbij meer dan twintig zorgorganisaties uit de regio zijn aan gesloten. Een beschrijving van onze klachtenprocedure kunt u hier downloaden. In dit formulier vindt u ook de naam en de contactgegevens van onze cliëntvertrouwenspersoon.

Duurzaamheid

Ondanks dat de villa’s van Verburgt-Molhuysen Staete al meer dan 100 jaar oude zijn, proberen we zo duurzaam mogelijk te werken. Afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld alle lampen vervangen door led-verlichting. De negen nieuwe appartementen die op 1 december 2020 zijn opgeleverd, zijn energieneutraal. De appartementen worden verwarmd door middel van warmtepompen en op het dak liggen zonnepanelen.

Bij de renovatie van het Staetegebouw is ook zo veel als mogelijk rekening gehouden met energiebesparende opties. Er is extra geisoleerd en alle ramen zijn voorzien van warmtewerend glas.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom