Dementiezorg

Dementie is een belangrijk ziektebeeld van veel van onze bewoners en gasten. Om hen optimaal te kunnen begeleiden en voor hen een veilige omgeving te creëren investeren we in kennis en opleiding van onze medewerkers en samenwerking met andere professionals.

Als kleine organisatie hechten wij belang aan goede samenwerking met gemeenten, casemanagers en andere zorg- en hulpverleners in de omgeving. Dementie Gelderse Vallei onderhoudt een informatieve website over de achtergronden en (praktische) informatie over dit onderwerp. Zo kleinschalig als we zijn vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen in de langdurige zorg. In samenspraak met de cliëntenraad ontwikkelden we een plan in het kader van het programma waardigheid en trots van het Ministerie van VWS. De extra financiering die dit programma meebrengt biedt ons mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld extra, individuele activiteiten en het scholen van medewerkers.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom