Dementiezorg

Dementie is een belangrijk ziektebeeld van veel van onze bewoners en gasten. Om hen optimaal te kunnen begeleiden en voor hen een veilige omgeving te creëren investeren we in kennis en opleiding van medewerkers en samenwerking met andere professionals.

Als kleine organisatie hechten wij belang aan goede samenwerking met gemeenten, casemanagers en andere zorg- en hulpverleners in de omgeving. Dementie Gelderse Vallei onderhoudt een informatieve website over de achtergronden en (praktische) informatie over dit onderwerp. Zo kleinschalig als we zijn vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen in de langdurige zorg. Afgelopen twee jaar namen we deel aan het landelijke programma Waardigheid en Trots op locatie. We zijn actief bij het Alzheimer Café in onze regio om zo voeling te houden met mantelzorgers. Voor de scholing van medewerkers in alle functies volgen wij het programma U woont nu hier.  Daar ontwikkelen we samen een visie en een werkwijze op het ziektebeeld van onze bewones. Verzorgenden stimuleren wij de vervolgopleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie te volgen.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom