Bestuur

Voor Verburgt-Molhuysen Staete is er een betrokken en lokaal gewortelde Raad van Commissarissen.

De Stichting die de oorspronkelijke opdracht uit het testament van mevrouw Verburgt-Molhuysen uitvoert en het landgoed beheert heeft een bestuur. Hierin hebben mevrouw (Karin) van Willigen-van Norg RA (voorzitter), mevrouw  (Mascha) M. Timpert – de Vries(secretaris) en de heer W.J. de Pagter (penningmeester) zitting. De exploitatie van de villa’s  wordt verzorgd door Verburgt-Molhuysen Staete bv en de zorg wordt gegeven door medewerkers van Verburgt-Molhuysen Zorg bv. Beide besloten vennootschappen hebben samen één Raad van Commissarissen. Hierin hebben mevrouw (Helma) H. Kip, onder meer werkzaam (voorzitter en portefeuille personeel), mevrouw M.G. Barends-Canton (voormalig verpleeghuisarts bij Zinzia, op voordracht van de cliëntenraad en portefeuille zorg, tot 31 december 2023), de heer AB (Anne Bram) Visser (huisarts te Doorwerth, op voordracht van de Cliëntenraad) en mevrouw (Karin) van Willigen-van Norg RA (werkzaam bij de KNHB op voordracht Verburgt-Molhuysen Stichting en portefeuille financiën) zitting.

Hans Prenger en Hieke de Zeeuw zijn directeur/bestuurder bij Verburgt-Molhuysen Staete bv en Verburgt-Molhuysen Zorg bv. Zij hebben gezamenlijk de dagelijkse leiding.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom