Bestuur

Voor Verburgt-Molhuysen Staete is er een betrokken en lokaal gewortelde Raad van Commissarissen.

De Stichting die de oorspronkelijke opdracht uit het testament van mevrouw Verburgt-Molhuysen uitvoert en het landgoed beheert heeft een bestuur. Hierin hebben mevrouw (Karin) van Willigen-van Norg RA (voorzitter) en de heren A.J. Kronenberg (secretaris) en W.J. de Pagter (penningmeester) zitting. De exploitatie van de villa’s  wordt verzorgd door Verburgt-Molhuysen Staete bv en de zorg wordt gegeven door medewerkers van Verburgt-Molhuysen Zorg bv. Beide besloten vennootschappen hebben samen één Raad van Commissarissen. Hierin hebben mevrouw H. Kip, onder meer werkzaam als adviseur bij En natuurlijk (voorzitter en portefeuille personeel), mevrouw M.G. Barends-Canton (voormalig verpleeghuisarts bij Zinzia, op voordracht van de cliëntenraad en portefeuille zorg) en mevrouw (Karin) van Willigen-van Norg RA (werkzaam bij de KNHB op voordracht Verburgt-Molhuysen Stichting en portefeuille financiën) zitting.

Hans Prenger en Hieke de Zeeuw zijn directeur/bestuurder bij Verburgt-Molhuysen Staete bv en Verburgt-Molhuysen Zorg bv. Zij hebben gezamenlijk de dagelijkse leiding en worden daarbij ondersteund door de teamleiders Corinne Weernekers en Sanne Pastoors.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom