Voorlichting wonen Verburgt-Molhuysen

Voorlichting wonen Verburgt-Molhuysen

Op woensdagochtend 18 november is er een informele voorlichtingsbijeenkomst over wonen en zorg in Verburgt-Molhuysen Staete. Vanaf 10.15 uur zijn belangstellenden welkom. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de appartementen, de zorg die wij bieden en de financiering van wonen en zorg. U kunt de sfeer proeven en kennismaken met medewerkers en de directie. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Wilt u de voorlichtingsbijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan bij Silvia Hogeweij, bereikbaar tussen 8.30 – 13.30 uur via 026 3397220 of s.hogeweij@vmstaete.nl.