#NLdoet op 11 en 12 maart was groot succes

#NLdoet op 11 en 12 maart was groot succes

Verburgt-Molhuysen Staete en Sociëteit Doarps-Eijn namen dit jaar voor het eerst deel aan NL Doet, de grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Op vrijdag vergezelden enkele enthousiaste vrijwilligers de gasten van Doarps-Eijn naar museum Het Depot in Wageningen. Op zaterdag waren maar liefst tien mensen actief bij het maken van paasstukjes en het bakken van pannenkoeken voor alle bewoners. Gasten en bewoners kregen op deze dagen onverdeelde aandacht en begeleiding. De combinatie van enthousiaste vrijwilligers, jong en oud, maakte beide dagen tot een groot succes.