Buurtkoffie in de boventuin

Buurtkoffie in de boventuin

Afgelopen maanden is er hard gewerkt in de boventuin. Gras gezaaid, bomen en bollen geplant, de moestuinen omgespit en de vijver gerestaureerd. Steeds vaker ontmoeten buren, tuiniers, bewoners en vrijwilligers elkaar spontaan. Bij iedere ontmoeting ontstaan er nieuwe ideeën die de tuin leefbaarder maken. Ideeën die we samen uitvoeren! Komende maanden organiseren we iedere laatste vrijdagmiddag van de maand een ‘buurtkoffie’, bij het tuinhuis in de boventuin. Kom even langs voor de gezelligheid en blijf op de hoogte. Stroomt het van de regen? Dan verplaatsen we naar de Staetezaal bij Verburgt-Molhuysen