Cliënten beoordelen zorg met het cijfer 8,9

Cliënten beoordelen zorg met het cijfer 8,9

Cliënten van Verburgt-Molhuysen Zorg BV beoordelen de kwaliteit van zorg, de deskundigheid van medewerkers en de woon- en leefomstandigheden in ons woonzorgcentrum met een 8,9. Uit een recent uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek blijkt de tevredenheid op alle aspecten van wonen en zorg te zijn gestegen ten opzichte van een vergelijkbare meting in 2014. Afgelopen jaren hebben medewerkers en organisatie fors geïnvesteerd in scholing, kwaliteitszorg en een groot, divers aanbod van activiteiten ontwikkeld. Met name scholing op het gebied van dementiezorg kreeg veel aandacht. Ook openden we een speciale sociëteit voor mensen met dementie in de villa Doarps-Eijn. Het is voor iedereen goed om te ervaren dat die inspanningen resultaat hebben opgeleverd. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat iedereen Verburgt-Molhuysen Staete zou aanbevelen bij familie en vrienden.