Strikte maatregelen rondom Coronavirus

Strikte maatregelen rondom Coronavirus

Voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers nemen we een aantal vergaande maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Medewerkers werken alleen nog op één locatie, bezoek wordt zo veel als mogelijk beperkt. Alle niet strikt noodzakelijke afspraken of bijeenkomsten zijn geannuleerd. Met pijn in ons hart hebben we daarnaast besloten Doarps-Eijn de komende weken te sluiten voor gasten van buiten Verburgt-Molhuysen Staete. De activiteitenbegeleiders worden ingezet om het gemis aan bezoek voor onze bewoners een beetje te compenseren.