Uncategorized

Alzheimer Trefpunt

Gepubliceerd op: 29 apr 2015

Iedere eerste maandag van de maand (met uitzondering van de maanden juni en juli) vindt bij Verburgt-Molhuysen het Alzheimer Trefpunt plaats. Vanaf 19.00 zijn mensen met een vorm van dementie en hun naasten welkom in Staetezaal.

Het Alzheimertreftpunt is een initatief van Alzheimer Nederland. Mensen met Alzheimer, of een andere vorm van dementie, zijn samen met hun partner of andere naasten vanaf 19.00 uur van harte welkom in Staetezaal, Utrechtseweg 33 in Oosterbeek. Het programma duurt tot 21.00 uur. Meer informatie vvgrebbe@alzheimernederland.nl of 0642849582.

Stagiaires doen ervaring op bij Verburgt-Molhuysen Staete

Gepubliceerd op: 20 jan 2015

Al van oudsher is Verburgt-Molhuysen een plek waar leerlingen van mbo-opleidingen Zorg- en Welzijn hun stages lopen. Steeds vaker is er ook plaats voor studenten en leerlingen van andere opleidingen. Het afgelopen jaar liepen studenten van bijvoorbeeld Maatschappelijke en Culturele Vorming (CMV) en Creatieve Therapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hun eerste- en tweedejaars stage. Daarnaast verwelkomden we leerlingen van onder meer JP Heije uit Oosterbeek en Koninklijke Kentalis voor snuffelstages en diverse leerlingen van het Dorenweerth College voor hun maatschappelijke stage. We hopen op deze manier jongeren te laten ervaren dat werken in de zorg voor ouderen inspirerend en bijzonder is!

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in Staetezaal

Gepubliceerd op: 12 jan 2015

Ruim 100 bewoners, familieleden en mantelzorgers, medewerkers en buren bezochten op 11 januari de Nieuwjaarsreceptie van Verburgt-Molhuysen Staete. Onder het genot van hapjes en drankjes keken we terug op een rumoerig jaar waarin veel is gebeurd. Een nieuwe dagopvang voor mensen met dementie in Doarps-Eijn, veel nieuwe bewoners, scholing voor medewerkers en natuurlijk de voorbereiding op de decentralisatie van zorg naar de gemeente. We kijken tevreden terug op 2014 en hebben positieve verwachtingen voor 2015. Wij ervaren de manier waarop de gemeenten de decentralisatie tot nu toe aanpakken als positief.  Directeur Hans Prenger dankte medewerkers en cliëntenraad voor de betrokken inzet. Hij kondigde ook de samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen aan. VMS is blij dat oud-verpleeghuisarts Marij Barends, oprichtster en oud-VMS directeur Molleke Willems en oud-bankier Marius Menkveld bereid zijn hier in plaats te  nemen.