Uncategorized

#NLdoet op 11 en 12 maart was groot succes

Gepubliceerd op: 13 mrt 2016

Verburgt-Molhuysen Staete en Sociëteit Doarps-Eijn namen dit jaar voor het eerst deel aan NL Doet, de grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Op vrijdag vergezelden enkele enthousiaste vrijwilligers de gasten van Doarps-Eijn naar museum Het Depot in Wageningen. Op zaterdag waren maar liefst tien mensen actief bij het maken van paasstukjes en het bakken van pannenkoeken voor alle bewoners. Gasten en bewoners kregen op deze dagen onverdeelde aandacht en begeleiding. De combinatie van enthousiaste vrijwilligers, jong en oud, maakte beide dagen tot een groot succes.

Sociëteit Doarps-Eijn vanaf 10 april open op zondag

Gepubliceerd op: 28 jan 2016

Vanaf april openen we Sociëteit Doarps-Eijn ook op zondag. Tussen 10.00 – 17.00 uur kunnen mensen met (beginnende) dementie en ouderen die anderszins op zondag behoefte hebben aan structuur of gezelschap terecht in deze villa aan de Utrechtseweg. In principe is een indicatie nodig in het kader van de wet Maatschappelijke Ondersteuning maar ook met een eigen bijdrage is deelname mogelijk. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Hieke de Zeeuw via email info@vmstaete.nl of het telefoonnummer 026-3397220. De opening op zondag mede is mogelijk dankzij een startsubsidie van de gemeente Renkum vanuit het Innovatiefonds. We starten op 10 april. Lees ook het artikel op www.hoogenlaag.nl.

Oranje Fonds honoreert project Groen Verbindt

Gepubliceerd op: 15 jan 2016

Het Oranje Fonds heeft €75.000 euro toegekend aan het project Samen Scheppen – Groen Verbindt. Verburgt-Molhuysen, Solidez en het Dorpsplatform Oosterbeek werken daarin de komende drie jaar aan grotere verbinding tussen de bewoners van Verburgt Molhuysen Staete en die in de omliggende wijken. Groene activiteiten in en rond de twee hectare grote tuin van Verburgt-Molhuysen Staete staan in dit project centraal. Het participatieproject maakt onderdeel uit van het Oranjefonds Programma Groen Verbindt. Naast dit project in Oosterbeek zijn er landelijk nog 26 projecten gehonoreerd.

 

De komende maanden staan in het teken van de start van het project. De buurtopbouwwerker, het Dorpsplatform Oosterbeek en Verburgt-Molhuysen werken verder aan het concretiseren van het plan. Dit wordt gedaan door (buurt)bewoners te betrekken en met elkaar de plannen verder vorm te geven. Op de planning staat bijvoorbeeld eerst het meer toegankelijk maken van de tuin en een aantal op ‘Groen’ gerichte activiteiten organiseren zoals tijdens en rond de Kunstroute Renkum, begin juni 2016. Blijf op de hoogte en volg het project via Facebook.