Nieuws

Bouwers maken flink vaart met nieuwe appartementen

Gepubliceerd op: 17 mrt 2020

De bouwsector wordt gelukkig niet getroffen door de Corona pandemie. Daarom verandert het ene deel van de Boventuin langzaam in een bouwput terwijl aan de andere kant buren hard bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe moestuin-seizoen. Even doorbijten, lief zijn voor elkaar. Volgend jaar investeren we in nieuwe fruitbomen en een betere toegankelijkheid via verharde paden.

Strikte maatregelen rondom Coronavirus

Gepubliceerd op: 16 mrt 2020

Voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers nemen we een aantal vergaande maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Medewerkers werken alleen nog op één locatie, bezoek wordt zo veel als mogelijk beperkt. Alle niet strikt noodzakelijke afspraken of bijeenkomsten zijn geannuleerd. Met pijn in ons hart hebben we daarnaast besloten Doarps-Eijn de komende weken te sluiten voor gasten van buiten Verburgt-Molhuysen Staete. De activiteitenbegeleiders worden ingezet om het gemis aan bezoek voor onze bewoners een beetje te compenseren.

Verburgt Molhuysen neemt deel aan instroomproject nieuwkomers

Gepubliceerd op: 10 feb 2020

Bij Verburgt-Molhuysen Staete nemen we deel aan het regionale project Instroom Nieuwkomers in de ouderenzorg. Het vergroten van de instroom is één van de manieren om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn op te lossen. Met het regionale project krijgt een groep nieuwkomers in Nederland nu de kans om in Gelderland een loopbaan in de zorg te starten. Deze week begonnen 28 nieuwkomers met een vooropleiding van een half jaar bij diverse zorgorganisaties in Gelderland. In onze organisatie nemen twee medewerkers deel. Wij hopen dat zij daarna doorstromen naar naar een passend BBL-traject. Op donderdag 30 januari zetten de elf betrokken zorgorganisaties, de arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Regio Foodvalley, Vluchtelingenwerk, de onderwijsinstellingen Rijn IJssel en Dulon College en elf gemeentes in Midden-Gelderland en Regio Foodvalley daartoe symbolisch hun handtekening.