Nieuws

Sfeervolle Sint Maarten optocht komt langs

Gepubliceerd op: 13 nov 2018

Op zondag 11 november deed een sfeervolle Sint Maarten optocht Verburgt-Molhuysen aan. De bewoners genoten volop van de liedjes en de sfeervolle lampjes. En natuurlijk was er voor alle deelnemers wat lekkers.

Project Groen Verbindt in de buurt nadert officieel einde

Gepubliceerd op: 18 okt 2018

We naderen het einde van het laatste officiële jaar van project Samen Scheppen: Groen Verbindt. Niet dat de activiteiten zullen stoppen! Wees maar niet bang. Wel beëindigt het Oranjefonds eind 2018 de steun in de vorm van advies en geld. Daarom is er op donderdagmiddag 8 november om 16.00 uur een evaluatie. Betrokken organisaties, vrijwilligers en buren praten dan over wat het project de buurt heeft gebracht. Heb je tijd en zin om mee te praten? Neem dan even contact op met Verburgt-Molhuysen Staete. We hebben natuurlijk al nagedacht over hoe het goede kan worden behouden, ook zonder ondersteuning van het Oranjefonds. De facebookpagina blijft, net als bewezen succesnummers NL Doet, Burendag, de Sport- en beweegdag voor ouderen, de burenkoffie in de boventuin en de pluk- en moestuin op hoogte. Met nieuwe vrijwilligers en vertrouwde gezichten gaan we in 2019 gewoon door.

IGJ bezoekt Verburgt-Molhuysen Staete en schrijft rapport

Gepubliceerd op: 12 okt 2018

In juni 2018 bezochten twee inspecteurs van de IGJ onze locatie villa Molhuysen en controleerden de kwaliteit van zorg op twee belangrijke onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Persoonlijke Zorg en Veiligheid. Het Kwaliteitskader is sinds 2017 van kracht en leidraad voor alle organisaties die kwetsbare ouderen verplegen en verzorgen. Het Kwaliteitskader is de basis voor hoe zorgorganisaties hun werk moeten organiseren en voor de IGJ de leidraad waarop ze verpleeghuizen controleren. Omdat het voldoen aan alle normen in dit kader een hele opgave is, startten we dit voorjaar al met een traject van kwaliteitsverbetering. Het bezoek van de IGJ en het rapport wat op basis hiervan is geschreven is een stimulans  voor ons om door te gaan op de ingeslagen weg. ‘Gratis advies,’  zo concludeerde één van de Inspecteurs. We zijn blij en zien dit als een groot compliment voor onze teams Zorg & Welzijn en Facilitair dat de IGJ heeft geconstateerd dat het onderdeel Persoonlijke Zorg bij ons op bijna alle punten goed tot voldoende wordt uitgevoerd. Wij prijzen ons gelukkig met voldoende gekwalificeerde medewerkers die bereid zijn flink te investeren in hun professionele ontwikkeling, de kwaliteit van zorg voor bewoners en een goede samenwerking met elkaar. Onze aandacht zal de komende tijd uitgaan naar het op orde brengen van dossiers van bewoners, het intensief scholen van medewerkers in het omgaan met onbegrepen gedrag, het meer gedetailleerd uitwerken van ons eigen kwaliteitssysteem, risico-analyses voor kwetsbare bewoners en de samenwerking met behandelaren zoals specialisten ouderengeneeskunde en psychologen.